Ρήξη Μηνίσκου

Αρθροσκόπηση σε Ρήξη Μηνίσκου

Η αρθροσκόπηση αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο διάγνωσης και θεραπείας των κακώσεων των μηνίσκων. Γίνεται με την εισαγωγή ειδικού οργάνου, του αρθροσκοπίου, μέσω μικρών οπών στην άρθρωση και έχει το πλεονέκτημα του άμεσου οπτικού ελέγχου των ευρημάτων.

Η βλάβη που προξενεί στους πέριξ φυσιολογικούς ιστούς η είσοδος του αρθροσκοπίου, είναι σχεδόν ανύπαρκτη, ενώ λόγω της συνεχούς έκπλυσης της άρθρωσης και της γρήγορης κινητοποίησης του ασθενούς, οι πιθανότητες επιπλοκών όπως μόλυνση και θρόμβωση είναι ελάχιστες σε σχέση με την ανοιχτή μέθοδο.

Οι μηνίσκοι είναι ινοχόνδρινοι μηνοειδείς σχηματισμοί (ο έσω και ο έξω) που βρίσκονται μέσα στο γόνατο και έχουν σαν λειτουργία την αύξηση της επιφάνειας επαφής μεταξύ μηρού και κνήμης και την ελάττωση της πίεσης μεταξύ των δυο αρθρικών επιφανειών. Τραυματίζονται σαν συνέπεια συνήθως στροφικών φορτίσεων αν και ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών δεν έχει ιστορικό κάκωσης. Κατά την κλινική εξέταση για τη ρήξη μηνίσκου, διαπιστώνεται σπανίως έντονο ύδραρθρο, περιορισμός της κινητικότητας, ενώ η διάγνωση γίνεται με ειδικές δοκιμασίες (όπως Appley, Μc Murray). Η ρήξη επιβεβαιώνεται με Mαγνητική Tομογραφία.

Ταυτόχρονα, εξετάζονται και οι άλλοι σύνδεσμοι του γόνατος, καθώς δεν είναι σπάνιο να τραυματίζονται ταυτόχρονα σύνδεσμοι και μηνίσκοι. Οι ενδείξεις για χειρουργείο είναι:

α) επεισόδια εμπλοκής (αδυναμία έκτασης του γόνατος) και

β) πόνος και ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια στροφικών κινήσεων, κατά την απλή βάδιση, ακόμα και κατά τη διάρκεια του ύπνου, συνοδευόμενα από ύδραρθρο.
Η αντιμετώπιση των ρήξεων του μηνίσκου γίνεται αρθροσκοπικά με αφαίρεση των ασταθών τμημάτων (μερική μηνισκεκτομή) και σε ορισμένες περιπτώσεις (15%) με συρραφή (σε ρήξεις δίκην “λαβής κάδου”- “bucket handle”).

Ο ασθενής αποχωρεί από το νοσοκομείο την ίδια ημέρα χωρίς πατερίτσες, εκτός εάν επιδιορθώθηκε κάποιο πρόβλημα στο χόνδρο της άρθρωσης ή έγινε συρραφή του μηνίσκου οπότε η χρήση βακτηριών είναι επιτακτική. Η επιστροφή σε πλήρη αθλητική δραστηριότητα, μετά από μερική μηνισκεκτομή, υπολογίζεται στο μήνα από την επέμβαση, αφού ακολουθηθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης και ασκήσεων.

Μόνο το 10-12% των μηνισκικών ρήξεων έχουν ένδειξη συρραφής και είναι αυτές που ανήκουν στην κατηγορία της ρήξης “δίκην λαβής κάδου” ή πιο γνωστές ως ρήξεις τύπου “bucket handle”. Έπειτα από μηνισκοσυρραφή ο χρόνος αποκατάστασης επιμηκύνεται ανάλογα με την έκταση και την τοπογραφική ανατομία της βλάβης.

Στο Arthro-Athens τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται η πρωτοποριακή μέθοδος της μεταμόσχευσης μηνισκικού ικριώματος, όταν έχει για κάποιο λόγο απωλέσει, ο νεαρός αθλητής συνήθως, το 60% και περισσότερο, της μηνισκικής μάζας του. Η μέθοδος δίνει πραγματικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα και εξασφαλίζει την επανένταξη των αθλητών επιπέδου στο προηγούμενο επίπεδο δραστηριότητας.

Δείτε επεμβάσεις απο ρήξεις μηνίσκων:

TOP