Αρθροσκόπηση σε Αθλητικές Κακώσεις

Έσω Κνημιαίο Σύνδρομο

Ορισμός Tο έσω κνημιαίο σύνδρομο ορίζεται ως άλγoς που εντoπίζεται κατά μήκoς τoυ έσω τμήματoς της κνήμης, ειδικότερα στα περιφερικά 2/3 αυτoύ, μετά από επαναλαμβανόμενo τρέξιμo σε σκληρές επιφάνειες ή υπερβoλική χρήση των ραχιαίων καμπτήρων τενόντων τoυ άκρoυ πoδός. Αιτιολογία Λίγα είναι τα βιβλιoγραφικά δεδoμένα σχετικά με την την αιτιoλoγία τoυ. Μελέτες έχoυν διερευνήσει το
Πρόκειται για χρόνια εκφύλιση της έκφυσης του επιγονατιδικού τένοντα από την επιγονατίδα. Θεωρείται τραυματισμός από υπέρχρηση και αφορά σε ποσοστό άνω του 20% αθλητές των αγωνισμάτων με άλματα (βόλεϊ, μπάσκετ, μήκος, ύψος). Σε μικρότερο ποσοστό, παρατηρείται σε αθλητές άλλων αγωνισμάτων όπως ποδοσφαιριστές, αθλητές της άρσης βαρών . Ενδογενείς προδιαθεσικοί παράγοντες θεωρούνται: το φύλο, το βάρος,
Το εξάρθρημα της επιγονατίδας είναι η κατάσταση κατά την οποία η επιγονατίδα εκτρέπεται από τη συνήθη επικέντρωσή της μέσα στην τροχιλία του μηριαίου και είναι σχεδόν πάντα πλάγιο-έξω. Διακρίνεται σε οξύ τραυματικό και σε υποτροπιάζον (καθ’ έξιν). Το πρώτο οφείλεται σε τραυματισμό ενώ το γόνατο βρίσκεται σε μικρή κάμψη. Το δεύτερο οφείλεται σε συγγενείς ή
Ο Οπίσθιος Χιαστός Σύνδεσμος (ΟΧΣ) βρίσκεται στο κέντρο της άρθρωσης του γόνατος και αποτελεί το βασικό σταθεροποιητή του σε κινήσεις οπίσθιας και οπίσθιας-έξω παρεκτόπισης του μηρού σε σχέση με την κνήμη ή της κνήμης σε σχέση με το μηρό. Η ρήξη του επισυμβαίνει σε κακώσεις κατά τις οποίες το γόνατο το οποίο βρίσκεται σε κάμψη
Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος (ΠΧΣ) βρίσκεται στο κέντρο της άρθρωσης του γόνατος και αποτελεί το βασικό σταθεροποιητή του σε κινήσεις πρόσθιας και πρόσθιας-έξω παρεκτόπισης του μηρού σε σχέση με την κνήμη ή της κνήμης σε σχέση με το μηρό. Η ρήξη του επισυμβαίνει σε κακώσεις στροφικές ή σε κακώσεις υπερέκτασης του γόνατος διότι τότε υπερβαίνει
TOP