Αρθροσκόπηση ώμου

Αρθροσκόπηση στη ρήξη του επιχειλίου χόνδρου στον ώμο

Η ρήξη του επιχείλιου χόνδρου στον ώμο είναι μία συχνή κάκωση στους αθλητές και συμβαίνει έπειτα από τραυματισμό (με αποτέλεσμα το εξάρθρημα του ώμου: πρόσθιο ή οπίσθιο) ή έπειτα από επαναλαμβανόμενο μικροτραύμα και απαντάται στους ακοντιστές και άλλους ρίπτες, τους χαντμπωλίστες και πετοσφαιριστές στους αρσιβαρίστες και λιγότερο σε άλλους αθλητές. Η βλάβη συμβαίνει στη γληνοβραχιόνιο άρθρωση, δηλαδή στην άρθρωση της βραχιονίου κεφαλής με την ωμοπλάτη.

Η γληνοβραχιόνιος είναι η κύρια άρθρωση του ώμου που προσομοιάζει με το μπαλάκι του γκολφ (η κεφαλή του βραχιονίου οστού) που ακουμπά στην υποδοχή του (η ωμογλήνη της ωμοπλάτης). Η ωμογλήνη περιβάλλεται από ένα ισχυρό ινοχόνδρινο δακτύλιο που καλείται επιχείλιος χόνδρος και έχει διπλή λειτουργία. Αρχικά, αυξάνει το βάθος της ωμογλήνης και τη συνολική της επιφάνεια, συμβάλλοντας στην σταθερότητα της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης δημιουργώντας μόνιμα αρνητική πίεση μεταξύ του κοίλου της ωμογλήνης και του κυρτού της βραχιονίου κεφαλής, ενώ επιπλέον,  αποτελεί σημείο έκφυσης άλλων μαλακών μορίων όπως η μακρά κεφαλή του δικεφάλου μυ.

Εικόνα 1: Ο επιχείλιος χόνδρος (labrum) αυξάνει το βάθος και τη συνολική επιφάνεια της ωμογλήνης. Clavicle: κλείδα, Biceps tendon: τένοντας δικέφαλου βραχιόνιου, Humerus: βραχιόνιο, Glenoid: ωμογλήνη, Scapula: ωμοπλάτη

Όταν ο επιχείλιος χόνδρος αποκολλάται στην πρόσθια μοίρα του, ομιλούμε για βλάβη Bankart, ενώ όταν αποκολλάται οπισθίως ομιλούμε για οπίσθια βλάβη Bankart. Στην περίπτωση της αποκόλλησης του επιχειλίου χόνδρου από την κορυφαία μοίρα του συμπαρασύρεται και η ρίζα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου και ομιλούμε για μία βλάβη SLAP. Σε κακώσεις μεγάλης ενέργειας εκτός από τη βλάβη Bankart δημιουργείται ένα “βαθούλωμα” στην οπίσθια μοίρα της βραχιονίου κεφαλής το οποίο δεν είναι τίποτα περισσότερο από συμπιεστικό κάταγμα της βραχιονίου κεφαλής έπειτα από πρόσκρουση αυτής με το ακρώμιο. Η βλάβη αυτή είναι γνωστή ως Hill-Sachs αλλοίωση.

Εικόνα 2: πλάγια άποψη της ωμογλήνης (glenoid) αφού έχει αφαιρεθεί η βραχιόνιος κεφαλή. Ο επιχείλιος χόνδρος (labrum) έχει αποκολληθεί στο κορυφαίο του τμήμα συμπαρασύροντας μαζί του την έκφυση (ρίζα) της μακράς κεφαλής του δικεφάλου (Biceps Tendon), σχηματίζοντας μία βλάβη SLAP.

H οποιαδήποτε βλάβη του επιχειλίου χόνδρου αντιμετωπίζεται με αρθροσκόπηση του ώμου και απαιτεί ιδιαίτερη χειρουργική δεινότητα του ιατρού.

Εικόνα 3: (Αριστερά)  κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης ο χειρουργός εισάγει το αρθροσκόπιο και μικρά εργαλεία μέσα στον ώμο. Arthroscope: αρθροσκόπιο, scissors: ψαλίδι. (Δεξιά) αρθροσκοπική εικόνα  του ώμου. Biceps tendon: τένοντας δικέφαλου βραχιόνιου, Humeral head: βραχιόνιος κεφαλή, Glenoid: ωμογλήνη,

Για την διενέργεια της αρθροσκόπησης γίνονται 3 ή 4 μικρές τομές περίπου ενός εκατοστού γύρω από την άρθρωση του ώμου. Δια μέσου αυτών των τομών εισάγονται μια μικρή κάμερα που προβάλει την εικόνα σε οθόνη που βρίσκεται απέναντι από τον χειρουργό και μικροεργαλεία για την αποκατάσταση των βλαβών. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η όλη επέμβαση λαμβάνει χώρα με έγχυση ύδατος εντός της άρθρωσης του ώμου που βοηθά στην επίτευξη καθαρής εικόνας και τη διάταση της άρθρωσης και του υπακρωμιακού χώρου. Τέλος η επέμβαση καταγράφεται σε ψηφιακό μέσο το οποίο δίνεται στον ασθενή, για να έχει μια πλήρη εικόνα της προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής κατάστασής του.

Η φιλοσοφία της αποκατάστασης της όποιας βλάβης είναι η εξής: στο σημείο της απόσπασης του επιχειλίου από το οστό της ωμογλήνης τοποθετούνται ειδικά αγκύρια (διαμέτρου 1,4mm έως 2,9mm έκαστο) των οποίων τα ράμματα έπειτα από λεπτούς χειρισμούς του Ιατρού, ξαναφέρνουν τον επιχείλιο στην αρχική του θέση, αποκαθιστώντας την ανατομία στην προ τραυματισμού κατάσταση. Στη βλάβη SLAP η άγκυρα διπλού ράμματος τοποθετείται κατά τέτοιον τρόπο ώστε το ένα σκέλος της να αγκαλιάζει την οπίσθια μοίρα της ρίζας της μακράς κεφαλής του δικεφάλου και το άλλο να αγκαλιάζει την πρόσθια μοίρα αυτής της ρίζας.

Ακόμα και στις βλάβες Hill-Sachs η χρήση αυτών των αγκυρών είναι σημαντική, διότι τοποθετούμενες εντός της αλλοίωσης φέρνουν τον οπίσθιο θύλακο εντός της βλάβης αποτρέποντας περιστατικά εμπλοκής κατά την κίνηση της άρθρωσης του ώμου.

Στο Arthro-Athens από το 2004 εφαρμόζονται όλες οι νέες τεχνικές πάνω στην αρθροσκόπηση του ώμου και η εμπειρία των άνω 500+ περιστατικών εγγυάται αξιόπιστες λύσεις και στα πολύ δύσκολα περιστατικά τραυματισμών.

Δείτε video απο τις επεμβάσεις:

SLAP LESION REDUCTION - Αποκατάσταση ρήξης κορυφαίου επιχείλιου χόνδρου του ώμου

PORTAL PLACEMENT

LESION REVERSE BANKART Συρραφή Επανακαθήλωση Ρήξης Οπίσθιου Επιχείλιου Χόνδρου

REMPLISSAGE σε βλάβη HILL SACHS

BANKART LESION Συρραφή Επανακαθήλωση Ρήξης Πρόσθιου Επιχείλιου Χόνδρου

TOP